Regulamin

Zasady ogólne:

 1. Złożenie zamówienia poprzez formularz zamówień oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia na zakup jest wypełnienie formularza zamówień.
  • sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski,
  • zamówienia można składać przez 24h na dobę,
  • potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie e-mail zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w wyjątkowych przypadkach.

Zamówienia:

 1. Zamówienia będą realizowane w terminie 7 dni roboczych (dla zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub święto termin biegnie od następnego dnia roboczego).
 2. Koszty przesyłki pokrywa kupujący.
 3. Zamówione produkty będą dostarczane do nabywcy za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • KURIER 48 -10 zł niezależnie od ilości
  • przesyłka biznesowa pobraniowa – 15 zł.

Płatności / faktury Vat:

 1. Ceny prod. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep wystawia faktury VAT.
 3. Zapłaty za zakupy można dokonywać w formie przelewu na konto bankowe :

AWA Agata Walesiak, ul. Abramowskiego 2, 71-104 Szczecin, NIP: 8522668327
Bank: Alior Bank
Nr: 47 2490 0005 0000 4530 2088 3724

UWAGA:

NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ POD ADRESEM FIRMY. PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAILEM W SPRAWIE ZAKUPÓW NA TERENIE SZCZECINA.

Zwroty,reklamacje:

 1. Rezygnacja z zamówienia może nastąpić jedynie przed wysyłką towaru.
 2. Rezygnacja z kupionego towaru-odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od daty zakupu tylko, jeżeli sklep zostanie pisemnie powiadomiony o takim zamiarze. Zwrot kupionego towaru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni . Towar zostanie dostarczony na koszt kupującego. Zwrot zostanie przyjęty pod warunkiem , że towar jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z kompletną zawartością.
 3. Zwrot wartości zamówionych prod. nastąpi w ciągu 7 dni.
 4. Nie będą zwracane koszty przesyłki do i od kupującego.
 5. Zwroty wysyłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie Protokołów Reklamacyjnych sporządzonych z udziałem dostawcy przesyłki

( sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie).

Przetwarzanie danych osobowych :

 1. Składając zamówienie klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych.
 2. Informujemy, iż Sprzedawca (AWA Agata Walesiak) może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy jej zawarcia i wykonania – przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
  1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: AWA Agata Walesiak ul. Abramowskiego 2; 71-104 Szczecin w sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres email: biuro@siwewlosy.pl
  2) Z administratorem (ADO) możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: biuro@siwewlosy.pl tel. 091 486 13 53; fax. 091 486 13 53, możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby AWA Agata Walesiak ul. Abramowskiego 2 71-104 Szczecin
  3) Podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy;
  Twoje dane możemy przekazać także naszym pracownikom; są oni zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
  4) Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania rękojmi i/lub przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, w zależności od tego, który okres jest dłuższy, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
  5) Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane;
  6) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
  7) Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8) Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.
 6. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować. W sytuacji, gdy zapomnisz hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@siwewlosy.pl Zapewniamy Cię, że nasza platforma siwewlosy.pl przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych aby Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.